Opis zdjęcia Obiekty przemysłowe
Galerie handlowe
Kina
Szkoły

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Wymóg stosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) w obiektach nowobudowanych oraz już istniejących regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwia rozgłaszanie sygnałów i komunikatów głosowych dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w budynkach w przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego, przeciwdziała zachowaniom panicznym.

W naszej firmie projektujemy i instalujemy DSO w nowobudowanych obiektach oraz nadzorujemy odbiory a także wykonaliśmy szereg instalacji DSO w czynnych już budynkach bez przerywania ciągłości ich pracy.